Oiva Agility ry on 7.4.2010 perustettu koiraurheiluseura. Vaikka yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, järjestetään koulutusta ja muuta toimintaa muuallakin pääkaupunkiseudulla. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on opastaa jäseniään kouluttamaan koiristaan iloisia harrastuskumppaneita positiiviseen vahvistamiseen perustuvilla koulutusmenetelmillä.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon tällä hetkellä kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä. Hallituksen alaisuudessa asioita valmistelee ja toteuttaa käytännössä hallituksen nimeämät toimihenkilöt ja toimikunnat.

Yhdistys on rekisteröity PRH:n ylläpitämään yhdistysrekisteriin 19.7.2010. Yhdistys on myös Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n, Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n ja Suomen Agilityliitto ry:n jäsen.

Jäsenmaksut vuoden 2016 osalta ovat seuraavat: 35 euroa / varsinainen jäsen ja 20 euroa / kannatusjäsen. Uusilta jäseniltä peritään lisäksi 10 euron suuruinen liittymismaksu.

Uusia jäseniä otamme pääsääntöisesti Koulutuksen perusteet -kurssien kautta.